Ngập lụt tại đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Mưa lớn gây ngập lụt tại đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN )

Mưa lớn gây ngập lụt tại đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN )

Các hộ dân ở đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái di chuyển tài sản, đồ dùng...đến nơi an toàn. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngập lụt tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)