[Photo] Mục sở thị kiến trúc độc đáo của đền thờ Mẫu Liễu Hạnh

Không chỉ là một trong những nơi thờ Mẫu được xây dựng sớm nhất ở Việt Nam, đền Bà Kiệu còn có số phận lịch sử khá đặc biệt...
(Vietnam+)