Cảnh cánh đồng hoa tulip nhìn từ trên cao, gần công viên Keukenhof, Lisse, Hà Lan. (Nguồn: Time.com)
Cảnh cánh đồng hoa tulip nhìn từ trên cao, gần công viên Keukenhof, Lisse, Hà Lan. (Nguồn: Time.com)
Cảnh cánh đồng hoa tulip nhìn từ trên cao, gần công viên Keukenhof, Lisse, Hà Lan. (Nguồn: Time.com)
Cảnh cánh đồng hoa tulip nhìn từ trên cao, gần công viên Keukenhof, Lisse, Hà Lan. (Nguồn: Time.com)
Cảnh cánh đồng hoa tulip nhìn từ trên cao, gần công viên Keukenhof, Lisse, Hà Lan. (Nguồn: Time.com)