Trò chơi múa lân được trình diễn ngay trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Người đi bộ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Người đi bộ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Trình diễn múa lân trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Người đi bộ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN