[Photo] Ngày sách thế giới thúc đẩy việc đọc và quyền tác giả

Ngày Sách Thế giới là một sự kiện hàng năm diễn ra vào ngày 23/4 do UNESCO tổ chức nhằm thúc đẩy việc đọc, xuất bản sách và quyền tác giả, Ngày Sách Thế giới được kỷ niệm lần đầu ngày 23/4/1995.
(TTXVN/Vietnam+)