[Photo] Nghề ươm tơ, dệt lụa làng Cổ Chất nổi danh ở đất thành Nam

Làng Cổ Chất (Trực Ninh, Nam Định) nổi tiếng khắp vùng miền gần xa với nghề ươm tằm, dệt tơ. Những sợi tơ vàng, tơ trắng óng ả đã dệt nên những tà áo duyên dáng Việt Nam.
Thu Minh (Vietnam+)