[Photo] Người Ba Na ở Bình Định giữ nghề truyền thống đan gùi

Để giữ gìn nghề truyền thống đan gùi, người Ba Na đang truyền dạy cho lớp thanh niên trẻ trong làng cách đan gùi, khuyến khích con cháu sử dụng gùi để mang vác, tham gia trưng bày trong các lễ hội.
(TTXVN/Vietnam+)