Thứ Ba, Tháng Mười Một 21/11/2017

[Photo] Người dân Thái Lan đội nắng để đưa tiễn Nhà vua Adulyadej

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Ngày 14/10, hàng nghìn người dân Thái Lan đã đứng xếp hàng suốt các tuyến phố chờ lễ rước linh cữu Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej về Hoàng cung.