Thứ Tư, Tháng Mười Một 22/11/2017

[Photo] Người Hồi giáo hiến tế gia súc nhân lễ Eid al-Adha

(Vietnam+) Bản in

Nhân lễ Eid al-Adha người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức hiến tế bò, dê, cừu và lạc đà rồi chia thịt cho các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người khó khăn.