Thứ Hai, Tháng Mười Một 20/11/2017

[Photo] Người nhập cư khâu mồm để phản đối việc phân biệt đối xử

(Vietnam+) Bản in

Người nhập cư bị chặn tại biên giới Hy Lạp-Macedonia đã tuyên bố tuyệt thực và khâu mồm để thể phản đối chính sách ưu tiên nhập cư đối với người tị nạn Syria.