Thứ Năm, Tháng Mười Một 23/11/2017

[Photo] Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Xuân Quảng-Doãn Đức (Vietnam+) Bản in

Dù đã bước sang tuổi 100, nhưng sáng 22/5, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn minh mẫn và khỏe mạnh đến điểm bỏ phiếu số 5, phường Phạm Đình Hổ để bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.