Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Những bài tập trên không "dựng tóc gáy" của lính nhảy dù Nga

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Ngày 2/8, nước Nga kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Lực lượng nhảy dù Xôviết, lực lượng được biệt được huấn luyện với nhiều bài tập vất vả, đòi hỏi sự can đảm cũng như tính kỷ luật cao.