Thứ Năm, Tháng Mười Một 23/11/2017

[Photo] Những câu nói đi vào lịch sử của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Thanh Trà (Vietnam+) Bản in

Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những chiến sỹ cách mạng tiền bối của Đảng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.