[Photo] Những hình ảnh đáng nhớ về Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng bí thư là một trong những nhà lãnh đạo khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xuân Lâm-Minh Đạo (TTXVN/Vietnam+)