Thứ Bảy, Tháng Mười 21/10/2017

[Photo] Những khách mời "đẹp-độc-lạ" của Đẹp Fashion Runway 4

Đức Trung (Đẹp/Vietnam+) Bản in

Nếu sàn catwalk là nơi trình diễn của các người mẫu, thì thảm đỏ của Đẹp Fashion Runway 4 chính là "sàn diễn" của các fashionista.