[Photo] Những nhà thờ hàng trăm tuổi ở thành phố Suzdal của Nga

Thành phố Suzdal của Nga, năm nay tròn 985 tuổi, là nơi có nhiều nhà thờ nhất trên thế giới, trong đó đa phần là các nhà thờ được xây dựng từ thể kỷ 11 và 12.
Quang Vinh/Moskva (Vietnam+)