Chủ Nhật, Tháng Mười 22/10/2017

[Photo] Phát báo miễn phí tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội

(Vietnam+) Bản in

Tạp chí Ngày Nay đã trở thành hiện tượng trong làng báo chí khi tổ chức phát báo miễn phí hàng tuần tại các địa điểm công cộng tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Sài Gòn.