Chủ Nhật, Tháng Mười Một 19/11/2017

[Photo] Phát hiện hơn 10.000 cổ vật trong lăng mộ vị vua 27 ngày

(Vietnam+) Bản in

Hơn 10.000 cổ vật đã được phát hiện trong lăng mộ 2.000 năm tuổi của vua Lưu Hạ, vị hoàng đế thứ 9 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, chỉ tại vị 27 ngày năm 74 trước Công nguyên.