[Photo] Quân đội giúp dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế

Quân đội không chỉ chiến đấu bảo vệ nhân dân, mà còn phải quan tâm giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
(TTXVN/Vietnam+)