[Photo] Quân đội Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

Chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5/1954 buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương mở đầu cho những thắng lợi vang dội của Quân đội nhân dân Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)