[Photo] Quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề Hà Nội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019.
Việt Đức (Vietnam+)