[Photo] Rơi nước mắt với cô bé bị xích bằng dây thừng suốt 6 năm

Cuộc sống của cô bé 12 tuổi Tiểu Vũ, sống ở Trường Khê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là những tháng ngày đau khổ.
Phương Anh (Vietnam+)