[Photo] "Run chân" với cây cầu thủy tinh nằm giữa thung lũng

Cầu thủy tinh Đại Hiệp Cốc Trương Gia Giới có chiều dài 430m, rộng 6m, nằm giữa thung lũng ở Trương Gia Giới, thiên đường du lịch của Trung Quốc.
Phương Anh (Vietnam+)