[Photo] Sóc Trăng phục dựng Lễ Cúng Trăng của đồng bào Khmer

Ban tổ chức lễ hội tỉnh Sóc Trăng đã phục dựng Lễ cúng Trăng Óc Om Bóc (Đút Cốm dẹp) nhằm giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào Khmer.
(TTXVN/Vietnam+)