[Photo] Sự ác liệt của chiến tranh Việt Nam qua những bức ảnh

Những hình ảnh chân thực về sự ác liệt cũng như những mất mát mà nhân dân Việt Nam đã trải qua trong cuộc chiến giành độc lập toàn vẹn, thống nhất đất nước.
(Vietnam+)