Xe tăng Lữ đoàn 406 dẫn bộ binh vượt cửa mở đánh chiếm đầu cầu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Xe thiết giáp dẫn bộ binh vượt cửa mở tấn công địch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiến sỹ tiểu đội hỏa lực DKZ - trung đoàn 148 tham gia diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Đại đội thông tin thuộc trung đoàn 148 tham gia diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lực lượng bộ binh tiểu đoàn 5 vượt cửa mở đánh chiếm đầu cầu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Cuộc diễn tập đáp ứng đúng yêu cầu đề ra và tuyệt đối an toàn về dùng bọc phá đánh cửa mở tấn công địch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Xe thiêt giáp dùng hỏa lực tấn công địch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lực lượng thông tin đảm bảo liên lạc thông suốt cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)