Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Sự khổ luyện của đệ nhất khắc chữ chuông đất Hà thành

(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+) Bản in

Là người kế thừa, sáng tạo, phát triển kỹ thuật khắc chữ trên chuông đồng nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, nghệ nhân Nguyễn Đăng Hiển đã khắc chữ Hán cho hàng nghìn chiếc chuông đồng.