[Photo] Sự kiện thế giới tuần 14-20/9 qua những bức ảnh ấn tượng

Những căng thẳng xung quanh vấn đề người di cư ở châu Âu hay diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 là điểm nhấn trong tuần qua.
Huy Đồng (Vietnam+)