Một con sư tử đực đang giao phối với con cái thì bất ngờ có một con sư tử khác tới làm phiền. (Nguồn: Caters News Agency)
Hai con sư tử đực chiến đấu với nhau trong khoảng 10 phút. (Nguồn: Caters News Agency)
Hai con sư tử đực chiến đấu với nhau trong khoảng 10 phút. (Nguồn: Caters News Agency)
Hai con sử tử gầm gừ để đe dọa đối phương. (Nguồn: Caters News Agency)
Cuộc chiến kết thúc khi 'vị khách lạ' bỏ đi. (Nguồn: Caters News Agency)