[Photo] Thăm bảo tàng Diên An, tái hiện cuộc Vạn lý Trường chinh

Vạn lý Trường chinh của Hồng quân Trung Quốc được coi là cuộc rút lui chiến lược, có quy mô lớn nhất trong lịch sử quân sự hiện đại, bắt đầu diễn ra ngày 10/10/1934.
(TTXVN/Vietnam+)