[Photo] Thăm di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đền Đồng Xâm

Đền Đồng Xâm thuộc xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình là quần thể di tích gồm đền thờ Triệu Vũ Ðế tức Triệu Ðà, đền thờ Trình Thị Hoàng hậu và đền Nguyễn Kim Lâu (vị tổ nghề chạm bạc).
(TTXVN/Vietnam+)