[Photo] Thắp lên sắc xanh lam vì tình yêu thương với người tự kỷ

Nhân Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ, tối 1/4, nhiều địa điểm, công trình chiếu sáng đồng loạt thắp đèn xanh vì người tự kỷ với thông điệp “Thắp đèn xanh - Light It Up Blue - LIUB.”
Nguyễn Linh Giang (Vietnam+)