[Photo] Thí sinh các tỉnh đổ về Văn Miếu cầu may trước kỳ thi Đại học

Sáng nay (ngày 2/7), hai ngày trước kỳ thi Đại học đợt một diễn ra, hàng ngàn sỹ tử cùng phụ huynh các tỉnh đã đổ về Văn Miếu Quốc tử giám để cầu may. Dòng người đổ về đây ngày càng đông.
Mai Anh (Vietnam+)