Thứ Năm, Tháng Mười 19/10/2017

[Photo] Thời khắc dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trở thành Di sản UNESCO

Bích Hà/Paris (Vietnam+) Bản in

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.