[Photo] Tỉnh Phú Yên phát triển mạnh mẽ sau 45 năm giải phóng

Sau 45 năm giải phóng, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Phú Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, thu ngân sách đạt hơn 7.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng.
(TTXVN/Vietnam+)