[Photo] Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)