[Photo] TP Hồ Chí Minh: Đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển đất nước

Ngày 2/7/1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. 45 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.
(TTXVN/Vietnam+)