Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Trắng đêm đội mưa bán hàng tấn dưa cho nông dân đất Quảng

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Hàng chục tấn dưa không bán được của nông dân Quảng Nam sau khi chuyển ra Hà Nội đã được các bạn tình nguyện viên thu gom, miệt mài, bốc dỡ trong đêm mưa rét căm căm.