Thứ Bảy, Tháng Mười 21/10/2017

[Photo] Trắng đêm thi công hầm chui Thanh Xuân, Trung Hòa

Việt Hùng (Vietnam+) Bản in

Hai tiểu dự án nút giao hầm chui Thanh Xuân và Trung Hòa đang được các nhà thầu trắng đêm thi công liên tục nhằm cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2015.