Thứ Năm, Tháng Mười Một 23/11/2017

[Photo] Trung Quốc chuẩn bị cho màn duyệt binh lớn chưa từng có

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Quân đội Nhân dân Trung Quốc đang diễn tập chuẩn bị cho màn duyệt binh lớn chưa từng có để kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2.