Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Trung Quốc đón Thủ tướng Ấn Độ bằng nghi thức thời Đường

(Vietnam+) Bản in

Trung Quốc đã tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bằng nghi thức từ đời Đường ở thành phố Tây An hôm thứ năm vừa qua.