Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

[Photo] Trung Quốc tham vọng sở hữu cầu treo lớn nhất châu Á

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Công trình cầu treo dài gần 2.500km nối qua sông Long Giang của Trung Quốc sẽ trở thành cầu treo lớn nhất châu Á vào tháng 6/2016.