Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

[Photo] Trung Quốc "tuyển dụng" hình nộm làm cảnh sát giao thông

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Để đối phó với những người không tuân thủ luật giao thông, các nhà chức trách ở thành phố Taizhou, tỉnh Chiết Giang đã dựng lên nhiều hình nôm mặc quần áo cảnh sát giao thông ở dọc đường.