Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Trung tâm XQ Nha Trang - Sợi chỉ kết nối đạo và đời

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

XQ Nha Trang, trung tâm nghệ thuật và thủ công truyền thống, đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa và tham quan hấp dẫn du khách tại Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2015.