Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

[Photo] Trường ngập lũ, sinh viên Trung Quốc bắc cầu tạm đi học

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Nước lũ kéo dài khiến trường đại học ở Nam Kinh ngập trong nước lũ, nhiều sinh viên buộc phải bắc cầu tạm để nối các tòa nhà trong trường với nhau.