[Photo] TTXVN quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)