[Photo] Ứng dụng công nghệ cao tại cụm trang trại bò sữa tập đoàn TH

Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa TH có tổng đàn bò lên đến 45.000 con, được ứng dụng công nghệ cao của Israel, Mỹ, Châu Âu.
Hùng Võ (Vietnam+)