Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Vẻ đẹp độc đáo của các dân tộc thiểu số ở nước Nga

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Với lãnh thổ rộng lớn, nước Nga có 97 dân tộc thiểu số (chiếm 500.000 người) trong tổng số 190 dân tộc ở đất nước Bạch dương, mỗi dân tộc lại có một vẻ đẹp đặc trưng riêng.