[Photo] Vẻ đẹp hiện đại của Hà Nội sau 60 năm xây dựng, phát triển

60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, diện mạo Thủ đô Thủ đô Hà Nội đã có bước phát triển nhảy vọt, hiện đại hóa về mọi mặt.
(TTXVN/Vietnam+)