Thứ Bảy, Tháng Giêng 19/01/2019

[Photo] Về rước kiệu, thỉnh nước ở Lễ hội đình làng Yên Phụ

Hà Linh (Vietnam+) Bản in

Sáng 26/3, tại đình Yên Phụ, Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Lễ hội đình Yên Phụ. Đây là lễ hội truyền thống tưởng nhớ công lao dẹp giặc Nguyên Mông xâm lược của Uy Đô Linh Lang Đại vương.